Trang tiếng Việt của LibreOffice

Yêu cầu hệ thống để cài đặt LibreOffice

Linux

 • Linux kernel 2.6.18 hoặc mới hơn;
 • glibc2 phiên bản 2.5 hoặc mới hơn;
 • gtk phiên bản 2.10.4 hoặc mới hơn;
 • Bộ xử lí Pentium cho PC (Pentium III, Athlon hoặc mới hơn);
 • Ít nhất 256 MB RAM (khuyến cáo là 512 MB RAM hoặc hơn);
 • Trên 1,55 GB ổ cứng còn trống;
 • X Server với độ phân giải 1024x768 với ít nhất 256 màu;
 • Gnome 2.16 hoặc mới hơn với gói gail 1.8.6at-spi 1.7, hoặc các môi trường đồ họa khác (như KDE…).

Macintosh

 • MacOSX 10.4 (Tiger) hoặc mới hơn;
 • Bộ vi xử lí Intel hoặc PowerPC;
 • Ít nhất 512 Mb RAM;
 • Ổ cứng còn trống hơn 800 Mb;
 • Màn hình: độ phân giải 1024x768 (hoặc cao hơn), ít nhất 256 màu.

Windows

 • Microsoft Windows 2000 (SP4 hoặc cao hơn), XP, Vista, 7, 8;
 • Bộ xử lí Pentium cho PC (Pentium III, Athlon hoặc mới hơn);
 • Ít nhất 256 MB RAM (khuyến cáo là 512 MB RAM hoặc hơn);
 • Dung lượng ổ cứng còn trống từ 1.5GB trở lên;
 • Màn hình có độ phân giải 1024x768 (hoặc cao hơn), ít nhất 256 màu;
 • Khi cài đặt bạn cần quyền quản trị hệ thống.

Có những tính năng nhất định, nhưng không phải tất cả, cần đến Java, nhất là Base.

Bạn nên sao lưu dữ liệu và hệ thống trước khi cài đặt phần mềm.