Trang tiếng Việt của LibreOffice

Các nguồn trợ giúp sử dụng LibreOffice

Người dùng cuối được xem là trung tâm của dự án LibreOffice, vì thế chúng tôi luôn cố gắng hết sức có thể để cung cấp các tài nguyên trợ giúp phục vụ người dùng.

Các tài nguyên trợ giúp bao gồm:

  • Tài liệu: hướng dẫn sử dụng, khai thác các tính năng của LibreOffice
  • Wiki: được tạo dựng từ cộng đồng LibreOffice. Nơi trình bày những ý tưởng, dự án, tầm nhìn, mục tiêu và thành quả công việc.
  • Hỏi/Đáp (FAQs): những thắc mắc thường gặp được giải đáp sẵn. Nếu câu hỏi của bạn chưa có trong danh mục hỏi/đáp, hãy xem các kênh trợ giúp sau đây.
  • Hộp thư chung: hộp thư chính hỗ trợ người dùng users@global.libreoffice.org. Phải đăng kí với hộp thư mới tham gia gửi câu hỏi/thảo luận: gửi thư trống (không điền tiêu đề, không nội dung) đến users+subscribe@global.libreoffice.org. Sau đó nhận hướng dẫn trong thư trả về. Xem thêm hướng dẫn bỏ đăng kí với hộp thư, danh sách các hộp thư.
  • Nabble: cũng là hộp thư chung với giao diện giống với một diễn đàn.
  • AskLiO: nhiệm vụ chính của trang là cung cấp một giao diện chuyên dụng cho mục đích hỏi/đáp. Hãy tìm kiếm kĩ trước khi đặt câu hỏi, và cũng đừng ngại trợ giúp người khác bằng cách trả lời những câu hỏi mà bạn biết.
  • Mạng xã hội: cộng đồng tại Việt Nam có một nhóm trên Facebook để thảo luận và chia sẻ tin tức. TDF cũng có một Fanpage chính thức.
  • Kênh tán gẫu IRC: kênh hỗ trợ và thảo luận chung #libreoffice. Kênh cho các lập trình viên trao đổi #libreoffice-dev
  • Yêu cầu hệ thống:
  • Hướng dẫn cài đặt: