Trang tiếng Việt của LibreOffice

Phát hiện vấn đề về bảo mật

Báo cáo như thế nào?

Liên hệ đội phụ trách bảo mật qua địa chỉ security@documentfoundation.org. Địa chỉ thư điện tử này chỉ dành cho việc báo cáo các vấn đề về bảo mật có liên quan tới phần mềm, không hỗ trợ người sử dụng. Hãy kiểm tra kĩ xem phần mềm diệt virus của bạn có cảnh báo nhầm LibreOffice hay không trước khi báo vấn đề này với chúng tôi.

Trong báo cáo của bạn, xin hãy đưa vào những thông tin sau đây:

  1. Bạn xác định được vấn đề trong phiên bản nào
  2. Nền tảng phát hiện được lỗi (Linux, Mac OS hay Windows)
  3. Diễn giải thật rõ vấn đề nếu có thể