Trang tiếng Việt của LibreOffice

LibreOffice

Là phần mềm do cộng đồng dẫn dắt và phát triển và là một dự án của tổ chức phi lợi nhuận, Quỹ Tài liệu (The Document Foundation).

Phần mềm LibreOfficedo những người sử dụng, như bạn, tạo ra, những người tin tưởng vào những nguyên tắc của phần mềm tự do và trong việc chia sẻ công việc của họ với thế giới theo một cách thức không có hạn chế. Trong cốt lõi của các nguyên tắc này là lời hứa về phần mềm chất lượng cao, độ tin cậy cao mà trao cho bạn độ mềm dẻo lớn hơn với chi phí bằng 0. Ngoài điều này ra, động lực đằng sau cộng đồng này là sự lựa chọn và sự minh bạch của các cá nhân, nó thực tế biến thành tính tương thích rộng lớn hơn, tiện ích hơn và không có sự khóa trói người sử dụng vào để sử dụng chỉ một sản phẩm.

Cộng đồng đằng sau LibreOffice là trái tim của dự án, không có nó thì chúng ta có lẽ không có được những nguồn tài nguyên để phát triển phần mềm. Lòng say mê và động lực mà mỗi cá nhân mang tới cho cộng đồng tạo ra trong sự phát triển cộng tác vượt ra khỏi những mong đợi và, tốt hơn cả, bạn có thể sẽ là một phần của nó theo nhiều cách.

Cộng đồng theo pháp luật, được các thành viên cộng đồng của riêng chúng ta phát triển, chỉ dẫn cách thức chúng ta làm việc, và khuyến khích những thành viên mới đóng góp theo một cách thức mà những lợi ích cho toàn bộ cộng đồng cũng như bản thân họ, trong khi bảo vệ các quyền của bạn như một lập trình viên theo giấy phép Lesser GNU Public v3 của phần mềm tự do. Để xem ai đã đóng góp rồi cho dự án LibreOffice, xin viếng thăm trang công trạng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thấy tên của bạn sớm ở đó chứ?

Chính sách về Tính riêng tư của chúng tôi là sẵn sàng cho việc đọc được nếu bạn có quan tâm cách mà cộng đồng bảo vệ các quyền của bạn, và thông tin pháp lý của chúng tôi là sẵn sàng một cách công khai để đảm bảo tính minh bạch trong tổ chức của chúng tôi.

Tin tức từ Blog của Quỹ Tài liệu

Twitter

 

Open Source Initiative LogoLGPL version 3 logo