Trang tiếng Việt của LibreOffice

Hướng dẫn tham gia dịch LibreOffice sang tiếng Việt

Bản địa hóa LibreOffice là một phần của dự án MOST, với sự phối hợp giữa Văn phòng Công nghệ thông tin thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, cộng đồng người dùng phần mềm tự do nguồn mở tại Việt Nam.

Cách thức tham gia dự án:

  • Đăng kí với hộp thư chung của dự án MOST tại đây;
  • Đăng kí tài khoản tại https://translations.documentfoundation.org/ và thiết lập My Language là Vietnamese;
  • Gửi thư giới thiệu bản thân đến hộp thư chung của MOST, yêu cầu cấp quyền dịch cho tài khoản tại trang Pootle của The Document Foundation.

Mọi thắc mắc, đề xuất trong quá trình dịch được thảo luận công khai trên hộp thư của MOST. Cách dịch thuật ngữ được thảo luận trên hộp thư chung sau đó chuẩn hóa tại đây.