Trang tiếng Việt của LibreOffice

LibreOffice là bộ phần mềm văn phòng tự do, mã nguồn mở mạnh mẽ. Được đóng gói cho Windows, Macintosh và GNU/Linux, LibreOffice bao gồm 6 ứng dụng với nhiều tính năng cho tất cả các nhu cầu xử lý dữ liệu và xuất bản tài liệu: Writer, Calc, Impress, Draw, Math và Base. Bạn có thể nhận trợ giúptài liệu miễn phí từ cộng đồng người dùng rộng lớn, và cũng có thể tham gia cùng chúng tôi!

Các tính năng của LibreOffice »

Tải về LibreOffice

Quyên góp để giúp LibreOffice có kinh phí phát triển.

Tải về LibreOffice