Trang tiếng Việt của LibreOffice

Trang lựa chọn tải về

Chọn hệ điều hành, ngôn ngữ và kiến trúc máy tính của bạn.

Đã chọn: LibreOffice Linux - rpm (x86_64), phiên bản 6.4.5, Belarusian

Bạn cần tải và cài những tập tin này theo đúng thứ tự:
Không đúng phiên bản bạn cần?
Đổi ngôn ngữ
Đổi phiên bản:
Đổi Hệ điều hành:
hoặc tải về

Đóng gói

  • PortableApps

    LibreOffice được đóng gói với định dạng của PortableApps.com, vì thế bạn có thể xử lí được tất cả tài liệu từ USB, trên mạng hay đĩa cục bộ. Xem PortableApps.com để biết thêm chi tiết.

Lập trình viên

  • Software Development Kit (SDK)

    Tải bộ SDK để phát triển các phần mở rộng.

  • Mã nguồn

    LibreOffice là một dự án mã nguồn mở và dĩ nhiên bạn có thể tải về mã nguồn để tạo bản cài đặt riêng.