Trang tiếng Việt của LibreOffice

Phiên bản thử nghiệm của LibreOffice

Lưu ý: Đây là phiên bản thử nghiệm của LibreOffice. Chúng tôi không khuyến khích việc sử dụng bản thử nghiệm phục vụ cho công việc vì tính ổn định không được đảm bảo.

Nếu phát hiện lỗi trong quá trình sử dụng phiên bản thử nghiệm, vui lòng báo lỗi đó cho các lập trình viên.