Trang tiếng Việt của LibreOffice

Thông báo phát hành

Phiên bản 3.6.3 (1-11-2012)

  • Không cần phải cập nhật nếu bạn đang dùng phiên bản 3.6.3 RC2.
  • Phiên bản cho Windows có sẵn tùy chọn ngôn ngữ, bạn có thể thay đổi thiết lập nếu có nhu cầu. Tài liệu trợ giúp có trên mạng hoặc có thể cài vào máy (riêng biệt so với chương trình chính).
  • Nếu máy Windows có sẵn LibreOffice phiên bản 3.4.5 trở về trước, bạn nên gỡ bỏ trước khi nâng cấp lên phiên bản này.
  • Nếu máy Windows có cài sẵn OpenOffice, bạn nên gỡ bỏ trước khi cài LibreOffice.
  • Nếu dùng Windows 2000, bạn cần bản cập nhật này mới có thể cài đặt được LibreOffice.
  • Nếu dùng Linux, LibreOffice có vấn đề với GCJ Java, hãy dùng OpenJDK.
  • Danh sách những lỗi còn tồn tại trên wiki.