Trang tiếng Việt của LibreOffice

LibreOffice có phiên bản chạy trực tiếp cho Windows và Linux

Linux

Nếu không chạy trực tiếp từ USB được, bạn hãy chép vào đĩa cứng để sử dụng.

Đây là liên kết tải.

Windows

Phiên bản chạy trực tiếp trên Windows của LibreOffice cho phép bạn chạy trực tiếp từ USB hay các thiết bị lưu trữ di động khác, và tất nhiên bạn cũng có thể chép vào đĩa cứng để sử dụng.

Bạn có thể tải tại đây.