Trang tiếng Việt của LibreOffice

Trang lựa chọn tải về

Chọn hệ điều hành, ngôn ngữ và kiến trúc máy tính của bạn.

Đã chọn: LibreOffice Windows x86_64 (Vista or newer required), phiên bản 6.4.4, Zulu

No regular installation files are available.
Please change your selection or pick one from the additional downloads below.

Nếu bạn cần những phiên bản cũ, hãy xem trang này.

Không đúng phiên bản bạn cần?
Đổi ngôn ngữ
Đổi phiên bản:
Đổi Hệ điều hành:
hoặc tải về

Đóng gói

  • PortableApps

    LibreOffice được đóng gói với định dạng của PortableApps.com, vì thế bạn có thể xử lí được tất cả tài liệu từ USB, trên mạng hay đĩa cục bộ. Xem PortableApps.com để biết thêm chi tiết.

Lập trình viên

  • Mã nguồn

    LibreOffice là một dự án mã nguồn mở và dĩ nhiên bạn có thể tải về mã nguồn để tạo bản cài đặt riêng.