Trang tiếng Việt của LibreOffice

Trang lựa chọn tải về

Chọn hệ điều hành, ngôn ngữ và kiến trúc máy tính của bạn.

Đây là bản thử nghiệm, không dùng được cho công việc.

Đã chọn: LibreOffice Windows x86_64 (Vista or newer required), phiên bản 6.3.0, Galician

Bạn cần tải và cài những tập tin này theo đúng thứ tự:
Không đúng phiên bản bạn cần?
Đổi ngôn ngữ
Đổi phiên bản:
Đổi Hệ điều hành:
hoặc tải về
  • Mã nguồn

    LibreOffice là một dự án mã nguồn mở và dĩ nhiên bạn có thể tải về mã nguồn để tạo bản cài đặt riêng.