Trang tiếng Việt của LibreOffice

Trang lựa chọn tải về

Chọn hệ điều hành, ngôn ngữ và kiến trúc máy tính của bạn.

Đã chọn: LibreOffice Windows x86_64 (Vista or newer required), phiên bản 6.2.0, Tiếng Anh (Mỹ)

No regular installation files are available.
Please change your selection or pick one from the additional downloads below.

Nếu bạn cần những phiên bản cũ, hãy xem trang này.

Không đúng phiên bản bạn cần?
Đổi ngôn ngữ
Đổi phiên bản:
Đổi Hệ điều hành:
hoặc tải về
  • Mã nguồn

    LibreOffice là một dự án mã nguồn mở và dĩ nhiên bạn có thể tải về mã nguồn để tạo bản cài đặt riêng.