Trang tiếng Việt của LibreOffice

Trang lựa chọn tải về

Chọn hệ điều hành, ngôn ngữ và kiến trúc máy tính của bạn.

Đã chọn: LibreOffice Source code, phiên bản 6.2.0, Phần Lan

No regular installation files are available.
Please change your selection or pick one from the additional downloads below.

Nếu bạn cần những phiên bản cũ, hãy xem trang này.

Không đúng phiên bản bạn cần?
Đổi ngôn ngữ
Đổi phiên bản:
Đổi Hệ điều hành:
hoặc tải về